Αρχική Σελίδα | Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας | Ερευνητικό Υλικό | Νέα

ΧVII

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Αρχές, Μέθοδοι, Στόχοι


Οκτώβριος – Νοέμβριος 2015

 

 

Φορέας Εκπαίδευσης

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Χ. Παπαγεωργίου)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Βασιλειάδου, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκπαιδευόμενοι: 9

Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής:

Οκτώβριος – Νοέμβριος 2015
Παρασκευή: 15.00 - 16.30, 16.45 - 18.15
Αίθουσα Εκπαίδευσης, 4ος όροφος, Δημητρέσσα 10

Σύνολο ωρών: 20 (10 δίωρες εκπαιδευτικές συνεδρίες)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

Μέρος Α΄

1η εκπαιδευτική συνεδρία Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Αρχές, μέθοδοι και στόχοι της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας: Εισαγωγικά στοιχεία

2η εκπαιδευτική συνεδρία Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Ψυχική υγεία και ψυχική διαταραχή: Βασικές αρχές αναγνώρισης ψυχιατρικών διαταραχών

3η εκπαιδευτική συνεδρία Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και προσωπικότητα. Εισαγωγικά στοιχεία στις Διαταραχές προσαρμογής


Μέρος Β΄

4η εκπαιδευτική συνεδρία Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Παράγοντες σχετιζόμενοι θετικά με την ψυχική υγεία – Δεξιότητες Προαγωγής Ψυχικής Υγείας

5η εκπαιδευτική συνεδρία Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Αρχές Νευροηθικής – Hubris Syndrome – Πολιτικές Προαγωγής Ψυχικής Υγείας