Αρχική Σελίδα | Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας | Ερευνητικό Υλικό | Νέα

ΧVI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: Ειδική πρακτική εκπαίδευση


Σεπτέμβριος 2014 – Μάρτιος 2015

 

 

Φορέας Εκπαίδευσης

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Χ. Παπαγεωργίου)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Βασιλειάδου, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκπαιδευόμενοι: 8 (5 Ιατροί, 3 Ψυχολόγοι)

Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής:

17 Σεπτεμβρίου 2014 – 11 Μαρτίου 2015
Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου

Σύνολο ωρών: 54

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία: 17 Σεπτεμβρίου 2014

Θεωρητική Εκπαίδευση: Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα
Ομοιόσταση – Προσαρμογή: στοιχεία Φυσιολογίας
Νευροηθική: Βασικές αρχές, αναπροσανατολισμός DSM-5

2η εκπαιδευτική συνεδρία: 26 Σεπτεμβρίου 2014

Αξιολογικό μοντέλο Προαγωγής Ψυχικής Υγείας: Εισαγωγή στο πρακτικό – κλινικό μέρος
Ανάλυση στόχων, βασικές εκπαιδευτικές-θεραπευτικές αρχές
Διαταραχές Προσαρμογής. Κριτήρια DSM-5, Διαφορική Διάγνωση

3η εκπαιδευτική συνεδρία: 8 Οκτωβρίου 2014

Σύνδρομο Επίκτητης Ψυχικής Ανεπάρκειας (Acquired Psycho-Deficiency Syndrome)
Αρνητική Γνωσιακή τριάδα (“Self”, “World”, “Future”) – Dysfunctional Preconceptions Questionnaire (D.P.Q): Δυσλειτουργικές αξιολογήσεις «εαυτού», «κόσμου», «μέλλοντος»
Μεθοδολογία ανάπτυξης δεξιοτήτων Προαγωγής Ψυχικής Υγείας: Εισαγωγή

4η εκπαιδευτική συνεδρία: 15 Οκτωβρίου 2014

Πρακτικές αντιμετώπισης δυσλειτουργικών αξιολογήσεων «εαυτού» (Ι) – διαχείριση σχετικών προβλημάτων ασθενών - μεθοδολογία ανάπτυξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την «ταυτότητα»

5η εκπαιδευτική συνεδρία: 22 Οκτωβρίου 2014

Πρακτικές αντιμετώπισης δυσλειτουργικών αξιολογήσεων «εαυτού» (ΙΙ) – διαχείριση σχετικών προβλημάτων ασθενών - μεθοδολογία ανάπτυξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την «αυτοεκτίμηση»

6η εκπαιδευτική συνεδρία: 29 Οκτωβρίου 2014

Πρακτικές αντιμετώπισης δυσλειτουργικών αξιολογήσεων «κόσμου» (στρεσσογόνων γεγονότων ζωής) (Ι) – διαχείριση σχετικών προβλημάτων ασθενών - μεθοδολογία ανάπτυξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την «διαχείριση δυσκολιών» και την «προσαρμοστικότητα»

7η εκπαιδευτική συνεδρία: 12 Νοεμβρίου 2014

Πρακτικές αντιμετώπισης δυσλειτουργικών αξιολογήσεων «κόσμου» (στρεσσογόνων κοινωνικών σχέσεων) (ΙΙ) – διαχείριση σχετικών προβλημάτων ασθενών - μεθοδολογία ανάπτυξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την «κοινωνικότητα» και την «επικοινωνία»

8η εκπαιδευτική συνεδρία: 10 Δεκεμβρίου 2014

Πρακτικές αντιμετώπισης δυσλειτουργικών αξιολογήσεων «μέλλοντος» (Ι) – διαχείριση σχετικών προβλημάτων ασθενών - μεθοδολογία ανάπτυξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την «δημιουργικότητα» και την «επίλυση προβλημάτων»

9η εκπαιδευτική συνεδρία: 17 Δεκεμβρίου 2014

Αντιμετώπιση δυσλειτουργικών αξιολογήσεων «μέλλοντος» (II) – διαχείριση σχετικών προβλημάτων ασθενών - μεθοδολογία ανάπτυξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την «αυτοανάπτυξη» και την «αυτονομία»

10η εκπαιδευτική συνεδρία: 25 Φεβρουαρίου 2015

Ασκήσεις – παρουσιάσεις εκπαιδευομένων (Α΄ μέρος)
Προετοιμασία Ασκήσεων Β΄ μέρους

11η εκπαιδευτική συνεδρία: 11 Μαρτίου 2015

Ασκήσεις – παρουσιάσεις εκπαιδευομένων (Β΄ μέρος)
Ανακεφαλαίωση

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 20 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων άσκησης - πιστοποίηση
Συμπλήρωση ειδικών φύλλων αξιολόγησης.