Αρχική Σελίδα | Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας | Ερευνητικό Υλικό | Νέα

ΧV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: Βασική θεωρητική εκπαίδευση


Α. Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2012
Β. Σεπτέμβριος 2014

 

 

Φορέας Εκπαίδευσης

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής 2012-2013: Καθηγητής Γ. Παπαδημητρίου, Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής 2014-2015: Καθηγητής Χ. Παπαγεωργίου)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Βασιλειάδου, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκπαιδευόμενοι: 11

Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής:

Α. 4 Απριλίου – 24 Σεπτεμβρίου 2012, και

Β. 8 – 15 Σεπτεμβρίου 2014
Αίθουσα Εκπαίδευσης, 4ος όροφος, Δημητρέσσα 10

Σύνολο ωρών: Α. 30 (10 τρίωρες εκπαιδευτικές συνεδρίες), Β. 12 (εντατική εκπαίδευση)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

(Α)

1η εκπαιδευτική συνεδρία: 04 Απριλίου 2012

• Ψυχική Υγεία- Ψυχιατρικές Διαταραχές: Εισαγωγικά στοιχεία
• Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Αρχές, μέθοδοι, στόχοι
• Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών: Διαφοροποίηση-επαλληλία-διάλογος

2η εκπαιδευτική συνεδρία: 13 Ιουνίου 2012

• Μεθοδολογία ανάπτυξης δεξιοτήτων Προαγωγής Ψυχικής Υγείας
• Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Βασικές αρχές εκπαίδευσης - χρήση DPQ

3η εκπαιδευτική συνεδρία: 4 Ιουλίου 2012

• Εισαγωγή στο Αξιολογικό θεραπευτικό μοντέλο
• Αξιολογικό θεραπευτικό μοντέλο - Γνωσιακό θεραπευτικό μοντέλο: Διαφοροποίηση- επαλληλία-διάλογος

4η εκπαιδευτική συνεδρία: 19 Σεπτεμβρίου 2012

• Αξιολογικό θεραπευτικό μοντέλο: Θεραπευτικές τεχνικές
• Αξιολογικό θεραπευτικό μοντέλο: Θεραπευτική σχέση

5η εκπαιδευτική συνεδρία: 24 Σεπτεμβρίου 2012

• Σύνδρομο Επίκτητης Ψυχικής Ανεπάρκειας (Acquired Psycho-Deficiency Syndrome): Βασικά στοιχεία, αρχές διαφορικής διάγνωσης
• Παρουσίαση εκπαιδευομένων: Ειδικές εφαρμογές Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, παράδειγμα «Problem Solving» (Soft System Methodology -SSM)
• Ανακεφαλαίωση


(Β)

Εντατική εκπαίδευση στη βασική παραπάνω θεματολογία: 8 – 15 Σεπτεμβρίου 2014