Αρχική Σελίδα | Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας | Ερευνητικό Υλικό | Νέα

ΧΙV

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ: Εκπαίδευση ιατρών για την υποστήριξη ομάδων ασθενών με σωματικά νοσήματα και ελάσσονα ψυχιατρική συννοσηρότητα

 

 

Ιανουάριος Φεβρουάριος 2009

 

 

Φορείς

 

  • Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Γ. Ν. Παπαδημητρίου)

 

  • Section of Primary Care Mental Health, Institute of Psychiatry, King’s College, University of London (Head: Professor A. Tylee)

 

  • Educational Trust for Health Improvement through Cognitive Strategies (E.T.H.I.C.S), London

 

  • Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική,  Π. Γ. Νοσοκομείο Παίδων  «Η Αγία Σοφία» (Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Β. Τομαράς)

 

  • Β΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Ε. Λύκουρας)

 

 

 

Επιστημονικός ΥπεύθυνοςΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

Επιστημονικοί Σύμβουλοι:

Β. Τομαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Μαλλιώρη, Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α΄ Ψ.Κ.Π.Α

Α. Δουζένης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β΄ Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Κοκκώση, Λέκτορας Ψυχολογίας, Α΄ Ψ.Κ.Π.Α

 

 

 

Εκπαιδευόμενοι: 18 Ιατροί (όλων των ειδικοτήτων)

 

Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής:  Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2009

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009, ώρες 15.00 – 21.45

Αίθουσα Εκπαίδευσης Τμήματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Δημητρέσσα 10

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2009, ώρες 15.00 – 21.45

Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου

 

Σύνολο ωρών: 18 ώρες

 

 


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

 

 

 

Μέρος Α΄

 

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Αρχές, Μέθοδοι, Στόχοι

Μ. Βασιλειάδου

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Αξιολογική Ανθρωπολογία

Μ. Βασιλειάδου

 

3η εκπαιδευτική συνεδρία

Αξιολογικό μοντέλο εκπαίδευσης ομάδων: Εισαγωγικά στοιχεία

Μ. Βασιλειάδου

 

 

 

Μέρος Β΄

 

 

 

4η εκπαιδευτική συνεδρία

 

Γενικές αρχές διερεύνησης ψυχιατρικής συννοσηρότητας σε ασθενείς με σωματικά νοσήματα: Συνθήκες παραπομπής στις ειδικές ψυχιατρικές υπηρεσίες

Μ. Βασιλειάδου

 

5η εκπαιδευτική συνεδρία

 

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και διαχείριση ψυχιατρικής συννοσηρότητας σε ασθενείς με σωματικά νοσήματα

Μ. Βασιλειάδου

 

6η εκπαιδευτική συνεδρία

 

Διερεύνηση δυσπροσαρμοστικών ερμηνευτικών σχημάτων σε ασθενείς με ελάσσονα ψυχιατρική συννοσηρότητα: Αξιολογικό μοντέλο

Μ. Βασιλειάδου

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

 

 

Μέρος Γ΄

 

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία

 

Πρακτικές Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στη διαχείριση δυσπροσαρμοστικών ερμηνευτικών σχημάτων που αφορούν στην αυτοεκτίμηση

Μ. Βασιλειάδου

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία

 

Πρακτικές Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στη διαχείριση δυσπροσαρμοστικών ερμηνευτικών σχημάτων που αφορούν στην προσαρμογή και στην κοινωνικότητα

Μ. Βασιλειάδου

 

3η εκπαιδευτική συνεδρία

 

Πρακτικές Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στη διαχείριση δυσπροσαρμοστικών ερμηνευτικών σχημάτων που αφορούν στην δημιουργικότητα

Μ. Βασιλειάδου

 

 

Μέρος Δ΄

 

 

 

4η εκπαιδευτική συνεδρία

 

Εκπαίδευση ομάδων ασθενών με σωματικά νοσήματα σε δεξιότητες ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης: Αξιολογικό μοντέλο

Μ. Βασιλειάδου

 

5η εκπαιδευτική συνεδρία

 

Εκπαίδευση ομάδων ασθενών με σωματικά νοσήματα σε δεξιότητες προσαρμογής και κοινωνικότητας: Αξιολογικό μοντέλο

Μ. Βασιλειάδου

 

6η εκπαιδευτική συνεδρία

 

Εκπαίδευση ομάδων ασθενών με σωματικά νοσήματα σε δεξιότητες ανάπτυξης της δημιουργικότητας: Αξιολογικό μοντέλο

Μ. Βασιλειάδου