Αρχική Σελίδα | Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας | Ερευνητικό Υλικό | Νέα

ΧΙΙ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ DPQ (Dysfunctional PreconceptionsQuestionnaire): Εκπαίδευση στη λειτουργία των βασικών αξόνων του ερωτηματολογίου και στη χορήγησή του σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

 

 

Ιούνιος 2008Ιούλιος 2008

 

 

Φορείς

 

 • Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας  (Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Γ. Ν. Παπαδημητρίου)

 

 • Section of Primary Care Mental Health, Institute of Psychiatry, King’s College, University of London (Head: Professor A. Tylee)

 

 • Educational Trust for Health Improvement through Cognitive Strategies (E.T.H.I.C.S), London

 

 • Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική,  Π. Γ. Νοσοκομείο Παίδων  «Η Αγία Σοφία» (Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Β. Τομαράς)

 

 • Β΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Ε. Λύκουρας)

 

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

Επιστημονικοί Σύμβουλοι:

Β. Τομαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Μαλλιώρη, Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α΄ Ψ.Κ.Π.Α

Α. Δουζένης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β΄ Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Κοκκώση, Λέκτορας Ψυχολογίας, Α΄ Ψ.Κ.Π.Α

 

 

Εκπαιδευόμενοι: 27

Ιατροί, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων που έχουν επαφή με την ψυχική υγεία και συνεργάτες του Τμήματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 

 

 

Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής:  Ιούνιος 2008 – Ιούλιος 2008

Ημέρα Πέμπτη, 17.00 – 19.00

Γραφεία Τμήματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας

 

 

Σύνολο ωρών: 6

 

 


 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία: 19  Ιουνίου 2008

 

 • Γενικές αρχές διερεύνησης ψυχιατρικής νοσηρότητας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

Μ. Βασιλειάδου

 

 • Κριτήρια καταλληλότητας για τις συνθήκες χορήγησης των ερωτηματολογίων

            Μ. Βασιλειάδου

 

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία: 26  Ιουνίου 2008

 

 • Βασικές ιδιότητες και εφαρμογές του DPQ

      Μ. Βασιλειάδου

 

 • Αξιολογικό μοντέλο διαχείρισης δυσπροσαρμοστικών ερμηνευτικών σχημάτων: Εισαγωγικά στοιχεία

Μ. Βασιλειάδου

 

 

3η εκπαιδευτική συνεδρία: 3  Ιουλίου 2008

 

 • Αξιολογικοί άξονες του DPQ

      Μ. Βασιλειάδου

 

 • Στρατηγικές αξιολογικής διαχείρισης δυσπροσαρμοστικών ερμηνευτικών σχημάτων

      Μ. Βασιλειάδου