Αρχική Σελίδα | Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας | Ερευνητικό Υλικό | Νέα

Χ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ»

 

 

Ιανουάριος 2007 – Μάρτιος 2007

 

Φορείς

 

Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Κ. Σολδάτος)

 

Section of Primary Care Mental Health, Institute of Psychiatry, King’s College, University of London (Head: Professor A. Tylee)  

 

Educational Trust for Health Improvement through Cognitive Strategies (E.T.H.I.C.S), London

 

Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική,  Π. Γ. Νοσοκομείο Παίδων  «Η Αγία Σοφία» (Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Β. Τομαράς)

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Επιστημονικοί Σύμβουλοι:

Β. Τομαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Μαλλιώρη, Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής,  Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Κοκκώση, Λέκτορας Ψυχολογίας, Ψ.Κ.Π.Α

Σ. Διαρεμέ, Ψυχολόγος PhD, Παν/μιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική

 

Εκπαιδευόμενοι:110 

Εξ’ αυτών που εκπαιδεύτηκαν στο Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση λειτουργών υγείας και εκπροσώπων κοινωνικών φορέων σε θέματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων»

 

Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής :  Ιανουάριος 2007 – Μάρτιος 2007

Ημέρα: Τετάρτη  17.00 – 20.30, Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου

 

Σύνολο ωρών: 36 (18 δίωρες εκπαιδευτικές συνεδρίες)

 


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2007

 

 • Δεξιότητες ανάπτυξης των θετικών χαρακτηριστικών της ταυτότητας:  Σύντομη εισήγηση - Συζήτηση

Μ. Κοκκώση, Μ.Σολδάτου

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007

 

 • Δεξιότητες ανάπτυξης των θετικών χαρακτηριστικών της ταυτότητας: Παρουσίαση περιστατικών - Ανακεφαλαίωση

Μ. Βασιλειάδου

 

3η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2007

 

 • Δεξιότητες ανάπτυξης ικανοτήτων προσαρμογής: Σύντομη εισήγηση - Συζήτηση

Δ. Δικαίος, Ι. Μπεργιαννάκη

 

4η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2007

 

 • Δεξιότητες ανάπτυξης ικανοτήτων προσαρμογής:

          Παρουσίαση περιστατικών - Ανακεφαλαίωση

Μ. Βασιλειάδου

 

5η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2007

 

 • Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας: Σύντομη εισήγηση - Συζήτηση

          Β. Τομαράς, Ι. Παπακώστας

 

6η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2007

 

 • Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας:

          Παρουσίαση περιστατικών - Ανακεφαλαίωση

Μ. Βασιλειάδου

 

7η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 7 Μαρτίου 2007

 

 • Δεξιότητες ανάπτυξης δημιουργικότητας: Σύντομη εισήγηση - Συζήτηση

        Μ. Μαλλιώρη, Μ. Βασιλειάδου

 

8η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007

 

 • Δεξιότητες ανάπτυξης δημιουργικότητας:

          Παρουσίαση περιστατικών - Ανακεφαλαίωση

        Μ. Βασιλειάδου

 

9η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2007

 

 • Συζήτηση-απολογισμός

        Μ. Βασιλειάδου, Β. Τομαράς, Μ. Μαλλιώρη, Μ. Κοκκώση

 

 • Επίδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης

        Κ. Σολδάτος, Μ. Βασιλειάδου, Β. Τομαράς, Μ. Μαλλιώρη, Μ. Κοκκώση

 

 


 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ (Κατ’ αλφαβητική σειρά)

 

 • Βασιλειάδου Μ., Δρ., Ιατρός Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής,  Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Δικαίος Δ., Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Κοκκώση Μ., Λέκτορας Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Μαλλιώρη Μ., Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Μπεργιαννάκη Ι., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Παπακώστας Ι., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σολδάτος Κ., Καθηγητής, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σολδάτου Μ., Ψυχολόγος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Τομαράς Β., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών