Αρχική Σελίδα | Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας | Ερευνητικό Υλικό | Νέα

VI

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

 Δεκέμβριος 2005 – Οκτώβριος 2006

 

 

Φορείς

 

Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκπαιδευτικά  Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής  Κ. Σολδάτος)

 

Section of Primary Care Mental Health, Institute of Psychiatry, King’s College, University of London (Head: Professor A. Tylee)

 

Educational Trust for Health Improvement through Cognitive Strategies (E.T.H.I.C.S), London

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Επιστημονικοί Σύμβουλοι:

Β. Τομαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Μαλλιώρη, Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Κοκκώση, Λέκτορας Ψυχολογίας, Ψ.Κ.Π.Α

 

Εκπαιδευόμενοι: 125

Επαγγελματίες Υγείας (Ιατροί, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Yγείας, Διατροφολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί), Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, Κοινωνιολόγοι, Νομικοί, Πολιτικοί Επιστήμονες, Οικονομολόγοι, Διερμηνείς, Μεταφραστές, Ειδικοί εφαρμογών πληροφορικής - Στατιστικοί, Δημοσιογράφοι, Τραπεζικοί, Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ, Υπάλληλοι ΥΠΕΞ, Ανώτερα στελέχη Υπουργείων και Οργανισμών, Αξιωματικοί ΕΛ.ΑΣ, Μέλη ΔΕΠ - ΑΕΙ Αθηνών.

             

Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής:  Δεκέμβριος 2005 – Οκτώβριος 2006

Ημέρα Τετάρτη, 17.00 – 20.30

Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου

 

Εκπαιδευτική Ύλη: Διατίθεται στο site: www.mentalhealthpromotion.co.uk

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν  την ευθύνη να προμηθευτούν την εκπαιδευτική ύλη από το παραπάνω site, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση με χρήση προσωπικού κωδικού.

 

Εξετάσεις: Θα διεξαχθούν με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα προκύπτουν από την εκπαιδευτική ύλη.

 

Σύνολο ωρών: 108 (54 δίωρες εκπαιδευτικές συνεδρίες)

 

Η χορήγηση πιστοποιητικού στο τέλος της εκπαίδευσης προϋποθέτει την παρακολούθηση του 80%, τουλάχιστον, του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης και την επιτυχή επίδοση στις εξετάσεις.

 


 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Εξάμηνο

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία: 7 Δεκεμβρίου 2005

 

 

 • Εισαγωγή

Κ. Σολδάτος

 

 • Δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέση της ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας

Μ. Μαλλιώρη

 

 • Αρχές αξιολόγησης του προγράμματος – Χορήγηση ερωτηματολογίων

Μ. Βασιλειάδου, Β. Τομαράς, Μ. Μαλλιώρη, Μ. Κοκκώση

 

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία: 14 Δεκεμβρίου 2005

 

 

 • Θετικοί και αρνητικοί παράγοντες σχετιζόμενοι με την ψυχική υγεία

         Ν. Αγγελόπουλος

 

 • Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Μέθοδοι και στόχοι

Μ. Βασιλειάδου

 

 

3η εκπαιδευτική συνεδρία: 21 Δεκεμβρίου 2005

 

 

 • Η επιδημιολογία των ψυχικών διαταραχών

Μ. Μαδιανός

 

 • Ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών

Π. Ουλής

 

 

4η εκπαιδευτική συνεδρία: 11 Ιανουαρίου 2006

 

 

 • Αιτιοπαθογένεια των ψυχικών διαταραχών και πρόληψη

          Ν. Στεφανής

 

 • Οργανικά ψυχοσύνδρομα. Άνοιες

Α. Πολίτης

 

  

5η εκπαιδευτική συνεδρία: 18 Ιανουαρίου 2006

 

 

 • Αγχώδεις Διαταραχές – Συναισθηματικές Διαταραχές

Γ. Παπαδημητρίου

 

 • Σχιζοφρένεια

Ε. Λύκουρας

 

 

6η εκπαιδευτική συνεδρία: 25 Ιανουαρίου 2006

 

 

 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής 

Ε. Βάρσου

 

 • Διαταραχές σεξουαλικής λειτουργίας

Ν. Βαϊδάκης 

 

 

7η εκπαιδευτική συνεδρία: 1 Φεβρουαρίου 2006

 

 

 • Διαταραχές προσωπικότητας: Τύποι και χαρακτηριστικά

Μ. Βασιλειάδου

 

 • Διαταραχές προσωπικότητας: Ψυχοθεραπευτική θεώρηση και αντιμετώπιση

Γ. Βασλαματζής

 

 

8η εκπαιδευτική συνεδρία: 8 Φεβρουαρίου 2006

 

 

 • Σχέσεις αλληλεπίδρασης σωματικής και ψυχικής υγείας

Π. Σακκάς

 

 • Ο θάνατος ως ψυχοκοινωνικό πρόβλημα

Κ. Σολδάτος

 

 

9η εκπαιδευτική συνεδρία: 15 Φεβρουαρίου 2006

 

 

 • Φυσικές καταστροφές: Ψυχολογικές επιπτώσεις και αντιμετώπιση

Ι. Μπεργιαννάκη

 

 • Βία, παρορμητικότητα και αυτοκτονικότητα: Προληπτικές παρεμβάσεις

Β. Κονταξάκης

 

 

10η εκπαιδευτική συνεδρία: 22 Φεβρουαρίου 2006

 

 

 • Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων

Ε. Λαζαράτου

 

 • Διαταραχές μάθησης.  Αιτιοπαθογένεια, θεραπευτικές μέθοδοι, πρόληψη.

Δ. Αναγνωστόπουλος

 

 

 11η εκπαιδευτική συνεδρία: 1 Μαρτίου 2006

 

 

 • Παραμέληση, κακοποίηση και οι συνέπειές της στην ανάπτυξη των παιδιών

Β. Χατζαρά

 

 • Οικογένεια και πρόληψη

Β. Τομαράς

 

12η εκπαιδευτική συνεδρία: 8 Μαρτίου 2006

 

 

 • Ουσιοεξάρτηση. Παράγοντες κινδύνου, πρόγνωση, πρόληψη

Α. Κοκκέβη

 

 • Ψυχικές διαταραχές σχετιζόμενες με την ουσιοεξάρτηση

Ι. Λιάππας

 

 

13η εκπαιδευτική συνεδρία: 15 Μαρτίου 2006

 

 

 • Ποιότητα ζωής και ψυχική νόσος 

Μ. Κοκκώση

 

 • Ψυχική Νόσος: Στίγμα και αποστιγματισμός

Μ. Οικονόμου

 

 

14η εκπαιδευτική συνεδρία: 22 Μαρτίου 2006

 

 

 • Ηθικά - νομικά ζητήματα στην Ψυχιατρική. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Α. Δουζένης

 

 • Δικαιώματα ασθενών, υποχρεώσεις προς τρίτους

Γ. Αλεβιζόπουλος

 

  


 

 Β΄ Εξάμηνο

 

15η εκπαιδευτική συνεδρία: 29 Μαρτίου 2006

 

 

 • Αξιολόγηση εκπαίδευσης Α΄εξαμήνου - Συζήτηση

Μ. Βασιλειάδου, Β. Τομαράς, Μ. Μαλλιώρη, Μ. Κοκκώση

 

 • Οι θεραπευτικές δυνατότητες της Ψυχιατρικής

Β. Μαυρέας

 

 

16η εκπαιδευτική συνεδρία: 5 Απριλίου 2006

 

 

 • Βιολογικές θεραπείες στην Ψυχιατρική

Γ. Παπαδημητρίου

 

 • Εικονικά και άλλα μη ειδικά θεραπευτικά συστατικά

           Ι. Παπακώστας

 

 

17η εκπαιδευτική συνεδρία: 12 Απριλίου 2006

 

 

      Ψυχοθεραπείες και ο ρόλος τους στην Ψυχιατρική

 

 • Ψυχανάλυση  

Γ. Βασλαματζής

 

 • Ψυχοδυναμικές θεραπείες

Χ. Καραμανωλάκη

 

 

18η εκπαιδευτική συνεδρία: 3 Μαϊου 2006

 

 

Ψυχοθεραπείες και ο ρόλος τους στην Ψυχιατρική

 

 • Συστημικές Ψυχοθεραπείες

Β. Τομαράς

 

 • Γνωσιακή - Συμπεριφορική

Ι. Παπακώστας

 

 

19η εκπαιδευτική συνεδρία: 10 Μαϊου 2006

           

 

 • Ομαδικές Ψυχοθεραπείες

Μ. Κοκκώση

 

 • Το φαινόμενο της εξουθένωσης των επαγγελματιών

Ε. Τριανταφύλλου

 

 

20η εκπαιδευτική συνεδρία: 17 Μαϊου 2006

 

 

Δεξιότητες δημιουργικής αυτοκριτικής

 

 • Αναπτυξιακή-Γνωσιακή προσέγγιση

Μ. Σολδάτου

 

 • Ψυχοδυναμική προσέγγιση

Μ. Κοκκώση

 

 

21η εκπαιδευτική συνεδρία: 24 Μαϊου 2006

 

 

 • Stepped care for depression

          A.Tylee

 

 • Nutrition and Depression

          A.Tylee

 

 

22η εκπαιδευτική συνεδρία: 31 Μαϊου 2006

 

 

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικής ταινίας – Συζήτηση

          Μ. Βασιλειάδου

 

 • Δεξιότητες για την αντιμετώπιση ψυχοτραυματικών γεγονότων

          Μ. Βασιλειάδου 

 

 

23η εκπαιδευτική συνεδρία: 7 Ιουνίου 2006

 

 

 • Ψυχοκοινωνική προσέγγιση και παρεμβάσεις στην Ψυχιατρική

          Δ. Πλουμπίδης

 

 • Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Αρχές Ψυχιατρικής αποκατάστασης

          Σ. Στυλιανίδης

 

 

24η εκπαιδευτική συνεδρία: 14 Ιουνίου 2006

 

 

 • Κατάθλιψη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Β. Μαυρέας

 

 • Δεξιότητες διαχείρισης του stress

Δ. Δικαίος

 

  

25η εκπαιδευτική συνεδρία: 21 Ιουνίου 2006

 

 

 • Δεξιότητες επικοινωνίας

Μ. Βασιλειάδου

 

 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Β.Τομαράς, Μ. Βασιλειάδου

 

 

26η εκπαιδευτική συνεδρία: 28 Ιουνίου 2006

 

 

 • Ανασκόπηση

            Μ. Βασιλειάδου

 

 • Χορήγηση Ερωτηματολογίων

          Μ. Βασιλειάδου, Β. Τομαράς, Μ. Μαλλιώρη, Μ. Κοκκώση

 

 

27η εκπαιδευτική συνεδρία: 20 Σεπτεμβρίου 2006

 

 

 • Εξετάσεις επί της διδαχθείσης ύλης

             Μ. Βασιλειάδου, Β. Τομαράς, Μ. Μαλλιώρη, Μ. Κοκκώση

 

 

28η εκπαιδευτική συνεδρία: 15 Νοεμβρίου 2006

 

 

 • Τελετή Λήξεως Προγράμματος

 

 • Επίδοση Πιστοποιητικών

            Κ. Σολδάτος, Μ. Βασιλειάδου, Β. Τομαράς, Μ. Μαλλιώρη, Μ. Κοκκώση

 

 


 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ (Κατ’ αλφαβητική σειρά)

 

 

 • Αγγελόπουλος Ν., Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Αλεβιζόπουλος Γ., Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Αναγνωστόπουλος Δ., Λέκτορας Παιδοψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Βαϊδάκης Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Βάρσου Ε., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Βασιλειάδου Μ., Δρ., Ιατρός Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Βασλαματζής Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Δικαίος Δ., Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Δουζένης Α., Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Καραμανωλάκη Χ., Ψυχίατρος, Ειδικός Συνεργάτης Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Κοκκέβη Α., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Κοκκώση Μ., Λέκτορας Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Κονταξάκης Β., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

 • Λαζαράτου Ε., Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Λιάππας Ι., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Λύκουρας Ε., Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Μαδιανός Μ., Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής Κ.Κ.Ψ.Υ Ζωγράφου  

 • Μαλλιώρη Μ., Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Μαυρέας Β., Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • Μπεργιαννάκη Ι., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Οικονόμου Μ., τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Ουλής Π., Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Παπαδημητρίου Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Παπακώστας Ι., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Πλουμπίδης Δ., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Πολίτης Α., Λέκτορας  Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σακκάς Π., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σολδάτος Κ., Καθηγητής, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σολδάτου Μ., Ψυχολόγος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Στεφανής Ν., Επίκουρος Καθηγητής  Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Στυλιανίδης Σ., Δρ. Ψυχιατρικής, Επιστημονικός Συνεργάτης Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ε.Π.Α.Ψ.Υ

 • Τομαράς Β., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Τριανταφύλλου Ε., Κοινωνιολόγος, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Τylee A., Professor of Primary Care Mental Health, Institute of Psychiatry, King’s College, University of London

 • Χατζαρά Β., Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Α΄ Ε.Σ.Υ, Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»