Αρχική Σελίδα | Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας | Ερευνητικό Υλικό | Νέα

V

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

Μάιος 2005 – Οκτώβριος 2006

 

 

Φορείς

 

Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Κ. Σολδάτος)

 

Section of Primary Care Mental Health, Institute of Psychiatry, King’s College, University of London (Head: Professor A. Tylee)

 

Educational Trust for Health Improvement through Cognitive Strategies (E.T.H.I.C.S) London

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Επιστημονικοί Σύμβουλοι:

 

Β. Τομαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Μαλλιώρη, Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής,  Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Κοκκώση, Λέκτορας Ψυχολογίας, Ψ.Κ.Π.Α

 

Εκπαιδευόμενοι: 92

Εξ’ αυτών που εκπαιδεύτηκαν στο Α΄, Β΄ και Γ΄ Μέρος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: «Εκπαίδευση λειτουργών υγείας και εκπροσώπων κοινωνικών φορέων - Εκπαίδευση Εκπαιδευτών»

           

Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής :  Μάιος 2005 – Οκτώβριος 2006

Α΄, Β΄, Δ΄ Μέρος:

Ημέρα: Πέμπτη  17.00 – 20.30, Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου

Γ΄ Μέρος:

Ημέρα: Πέμπτη 16.00 – 21.00 (Α΄ομάδα: 16.00 – 18.00,  Β΄ομάδα: 19.00 – 21.00), Δημητρέσσα 10

 

Σύνολο ωρών: 84 (42 δίωρες εκπαιδευτικές συνεδρίες)

 

 


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

A΄ ΜΕΡΟΣ

 

Εισηγήσεις

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 19 Μαϊου 2005

 

 

 • Δεξιότητες για την αντιμετώπιση ψυχοτραυματικών γεγονότων 

Μ. Βασιλειάδου

 

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 26 Μαϊου 2005

 

 

 • Δεξιότητες δημιουργικής αυτοκριτικής  

Μ. Σολδάτου,  Μ. Κοκκώση

 

 

3η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 2 Ιουνίου 2005

 

 

 • Δεξιότητες διαχείρισης του άγχους

Β. Τομαράς,  Δ. Δικαίος

 

 

4η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 9 Ιουνίου 2005

 

 

 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Μ. Οικονόμου

 

 

5η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 16 Ιουνίου 2005

 

 

 • Δεξιότητες επικοινωνίας

Μ. Βασιλειάδου,  Ι. Παπακώστας

 

 


 

Β΄ ΜΕΡΟΣ

 

Παρουσίαση περιστατικών

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2005

 

 

 • Δεξιότητες για την αντιμετώπιση ψυχοτραυματικών γεγονότων

Μ. Βασιλειάδου

 

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2005

 

 

 • Δεξιότητες δημιουργικής αυτοκριτικής

Μ. Σολδάτου,  Μ. Κοκκώση

 

 

3η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2005

 

 

 • Δεξιότητες διαχείρισης του άγχους

Δ. Δικαίος

 

 

4η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2005

 

 

 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Μ. Οικονόμου

 

 

5η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2005

 

 

 • Δεξιότητες επικοινωνίας

Μ. Βασιλειάδου,  Ι. Παπακώστας

 

 


 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

 

Ομάδες εργασίας

 

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 30  Μαρτίου 2006

 

 

 • Δεξιότητες για την αντιμετώπιση ψυχοτραυματικών γεγονότων 

Συντονιστής : Μ. Βασιλειάδου

 

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 6 Απριλίου 2006

 

 

 • Δεξιότητες δημιουργικής αυτοκριτικής 

Συντονιστές : Μ. Σολδάτου,  Μ. Κοκκώση

 

 

3η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 13 Απριλίου 2006

 

 

 • Δεξιότητες διαχείρισης του άγχους

Συντονιστές : Β. Τομαράς,  Δ. Δικαίος

 

 

4η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 4 Μαίου 2006

 

 

 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Συντονιστής : Μ. Οικονόμου

 

 

  5η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 11 Μαίου 2006

 

 

 • Δεξιότητες επικοινωνίας

Συντονιστές : Μ. Βασιλειάδου,  Ι. Παπακώστας

 

 


 

Δ΄ ΜΕΡΟΣ

 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας

 

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 18 Μαίου 2006

 

 

 • Δεξιότητες για την αντιμετώπιση ψυχοτραυματικών γεγονότων 

Συντονιστής: Μ. Βασιλειάδου

 

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 25 Μαίου 2006

 

 

 • Δεξιότητες δημιουργικής αυτοκριτικής 

Συντονιστές: Μ. Σολδάτου,  Μ. Κοκκώση

 

 

3η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 1 Ιουνίου 2006

 

 

 • Δεξιότητες διαχείρισης του άγχους

Συντονιστές: Β. Τομαράς,  Δ. Δικαίος

 

 

4η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 8 Ιουνίου 2006

 

 

 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Συντονιστής: Μ. Οικονόμου

 

 

5η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 15 Ιουνίου 2006

 

 

 • Δεξιότητες επικοινωνίας

Συντονιστές: Μ. Βασιλειάδου,  Ι. Παπακώστας

 

 

6η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 22 Ιουνίου 2006

 

 

 • Δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέση της ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας

         Μ. Μαλλιώρη

 

 • Χορήγηση ερωτηματολογίων

 

 • Κλείσιμο του Σεμιναρίου

          Κ. Σολδάτος, Μ. Βασιλειάδου, Β. Τομαράς, Μ. Μαλλιώρη, Μ. Κοκκώση

 

 

7η εκπαιδευτική συνεδρία:  15 Νοεμβρίου 2006

 

 

 • Αποτελέσματα αξιολόγησης

 

 • Επίδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης

          Κ. Σολδάτος, Μ. Βασιλειάδου, Β. Τομαράς, Μ. Μαλλιώρη, Μ. Κοκκώση 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ (Κατ’ αλφαβητική σειρά)

 

 

 • Βασιλειάδου Μ., Δρ., Ιατρός Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής,  Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Δικαίος Δ., Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Κοκκώση Μ., Λέκτορας Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Μαλλιώρη Μ., Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Οικονόμου Μ., τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Παπακώστας Ι., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σολδάτου Μ., Ψυχολόγος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σολδάτος Κ., Καθηγητής, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Τομαράς Β., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών