Αρχική Σελίδα | Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας | Ερευνητικό Υλικό | Νέα

IV

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Μάρτιος 2005 - Νοέμβριος 2005

 

Φορείς

 

Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Κ. Σολδάτος)

 

Section of Primary Care Mental Health, Institute of Psychiatry, King’s College, University of London

(Head: Professor A. Tylee)

 

Educational Trust for Health Improvement through Cognitive Strategies (E.T.H.I.C.S), London

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

Επιστημονικοί Σύμβουλοι:

Β. Τομαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Μαλλιώρη, Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής,  Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Κοκκώση, Λέκτορας Ψυχολογίας, Ψ.Κ.Π.Α

 

Εκπαιδευόμενοι:  6

Συνεργάτες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (επιστημονικό

και διοικητικό προσωπικό)

 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Μάρτιος 2005 – Νοέμβριος 2005

Ώρες: 10.00 – 13.30

Γραφεία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Προαγωγής Ψυχικής Υγείας

 

Σύνολο ωρών: 36 (9 τετράωρες εκπαιδευτικές συνεδρίες )

 


 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία: Τρίτη 8 Μαρτίου 2005

 

 

  • Εισαγωγή στην Προαγωγή Ψυχικής Υγείας. Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών

            Μ. Βασιλειάδου

 

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2005

 

 

  • Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και εκπαίδευση. Θετικοί και αρνητικοί παράγοντες σχετιζόμενοι με την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας

            Μ. Βασιλειάδου

 

 

 3η εκπαιδευτική συνεδρία: Παρασκευή 1 Απριλίου 2005 

 

 

  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στην παγκόσμια κοινότητα. Στόχοι – Μέθοδοι

            Μ. Βασιλειάδου

 

 

4η εκπαιδευτική συνεδρία: Τρίτη 12 Απριλίου 2005

 

 

  • Εκπαίδευση στην ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων. Στόχοι –Μέθοδοι

            Μ. Βασιλειάδου

 

 

5η εκπαιδευτική συνεδρία: Παρασκευή 22 Απριλίου 2005

 

 

  • Επίλυση προβλημάτων. Οι τεχνικές της προσομοίωσης

            Μ. Βασιλειάδου

 

 

6η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 5 Μαίου 2005

 

 

  • Μεθοδολογία εκπαίδευσης σε θέματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στην εφηβεία

            Μ. Βασιλειάδου

 

 

7η εκπαιδευτική συνεδρία: Τρίτη 24 Μαίου 2005

 

 

  • Μεθοδολογία εκπαίδευσης σε θέματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας: Εκπαίδευση λειτουργών υγείας και κοινωνικών φορέων σε θέματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας

            Μ. Βασιλειάδου

 

 

8η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2005

 

 

  • Αξιολόγηση προγραμμάτων Προαγωγής Ψυχικής Υγείας

            Μ. Βασιλειάδου

 

 

9η εκπαιδευτική συνεδρία: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2005

 

 

  • Συνεδρία ανακεφαλαίωσης

            Μ. Βασιλειάδου