Αρχική Σελίδα | Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας | Ερευνητικό Υλικό | Νέα

III

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:

Πρόβλεψη επιθετικότητας και αυτοκτονικής συμπεριφοράς με ψυχομετρικές μεθόδους και συνέντευξη

 

 

Νοέμβριος 2004 – Απρίλιος 2005

 

 

Φορείς

 

Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Κ. Σολδάτος)

 

Section of Primary Care Mental Health, Institute of Psychiatry, King’s College, University of London (Head: Professor A. Tylee)

 

Educational Trust for Health Improvement through Cognitive Strategies (E.T.H.I.C.S) London

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Επιστημονικοί Σύμβουλοι:

Β. Τομαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψ.Κ.Π.Α

Μ. Κοκκώση, Λέκτορας Ψυχολογίας, Ψ.Κ.Π.Α

 

Εκπαιδευόμενοι: 6 (Ψυχολόγοι – Αξιωματικοί ΕΛ.ΑΣ)

 

Τόπος Διεξαγωγής: Γραφεία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Προαγωγής Ψυχικής Υγείας

 

Σύνολο ωρών : 72 (18 τετράωρες εκπαιδευτικές συνεδρίες) 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Εξάμηνο

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία: 3 Νοεμβρίου 2004

 

 

 • Ψυχιατροδικαστική: δικαιώματα ασθενών, προστασία τρίτων

Α. Δουζένης

 

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία: 10 Νοεμβρίου 2004

 

 

 • Αρχές Ψυχοπαθολογίας: Διαταραχές των γνωσιακών λειτουργιών

            Α. Πολίτης

 

 

3η εκπαιδευτική συνεδρία: 24 Νοεμβρίου 2004

 

 

 • Αρχές Ψυχοπαθολογίας: Αγχώδεις διαταραχές

            Ι. Παπακώστας

 

 

4η εκπαιδευτική συνεδρία: 1 Δεκεμβρίου 2004

 

 

 • Αρχές Ψυχοπαθολογίας: Συναισθηματικές διαταραχές

Ε. Λύκουρας

 

 

5η εκπαιδευτική συνεδρία: 8 Δεκεμβρίου 2004

 

 

 • Αρχές Ψυχοπαθολογίας: Ψυχωσικές διαταραχές

Β. Τομαράς

 

 

6η εκπαιδευτική συνεδρία: 15 Δεκεμβρίου 2004

 

 

 • Αντικοινωνική συμπεριφορά, επιθετική συμπεριφορά

Α. Δουζένης

 

 

7η εκπαιδευτική συνεδρία: 22 Δεκεμβρίου 2004

 

 

 • Αυτο- και ετερο- καταστροφική συμπεριφορά

Β. Κονταξάκης

 

 

8η εκπαιδευτική συνεδρία: 12 Ιανουαρίου 2005

 

 

 • Χρήση ουσιών - Αυτοκτονικότητα

Ι. Λιάππας

 

 

9η εκπαιδευτική συνεδρία: 19 Ιανουαρίου 2005

 

 

 • Ψυχιατροδικαστική: αμυντική ψυχιατρική, επιζήμια άσκηση

Α. Δουζένης

 


 

 Β΄ Εξάμηνο

 

 

 

10η εκπαιδευτική συνεδρία: 23 Φεβρουαρίου 2005

 

 

 • Διαταραχές προσωπικότητας: Κατηγορίες διαταραχών, συσχέτιση με διαταραχές του άξονα Ι

Γ. Βασλαματζής

 

 

11η εκπαιδευτική συνεδρία: 2 Μαρτίου 2005

 

 

 • Διαταραχές προσωπικότητας: Διαγνωστικές προσεγγίσεις

Μ. Βασιλειάδου

 

 

12η εκπαιδευτική συνεδρία: 9 Μαρτίου 2005

 

 

 • Ψυχομετρικές μέθοδοι: Είδη, εγκυρότητα

Μ. Κοκκώση

 

13η εκπαιδευτική συνεδρία: 16 Μαρτίου 2005

 

 

 • Λήψη ψυχιατρικού ιστορικού. Εκτίμηση ψυχικών λειτουργιών

Η. Αγγελόπουλος – Ν. Στεφανής

 

 

14η εκπαιδευτική συνεδρία: 23 Μαρτίου 2005

 

 

 • Τυποποιημένες ψυχιατρικές συνεντεύξεις

Δ. Δικαίος  

 

 

15η εκπαιδευτική συνεδρία: 30 Μαρτίου 2005

 

 

 • Νομικά, ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα στην Ψυχιατρική

Γ. Αλεβιζόπουλος

 

 

16η εκπαιδευτική συνεδρία: 6 Απριλίου 2005

 

 

 • Εκτίμηση επικινδυνότητας στην Ψυχιατρική

Α. Δουζένης

 

 

17η εκπαιδευτική συνεδρία: 13 Απριλίου 2005

 

 

 • Ψυχιατρική συνέντευξη: Παρουσίαση περιστατικών από εκπαιδευομένους. Συζήτηση

 Β. Τομαράς

 

 

18η εκπαιδευτική συνεδρία: 20 Απριλίου 2005

 

 

 • Επικινδυνότητα: Παρουσίαση περιστατικών από εκπαιδευομένους. Συζήτηση

Α. Δουζένης

 


 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ (Κατ’ αλφαβητική σειρά)

 

 

 • Αγγελόπουλος Η., Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Αλεβιζόπουλος Γ., Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Βασιλειάδου Μ., Δρ., Ιατρός Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Βασλαματζής Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Δικαίος Δ., Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Δουζένης Α., Λέκτορας Ψυχιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Κοκκώση Μ., Λέκτορας Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Κονταξάκης Β., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Λιάππας Ι., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Λύκουρας Ε., Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Παπακώστας Ι., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Πολίτης Α., Λέκτορας  Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Στεφανής Ν., Επίκουρος Καθηγητής  Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Τομαράς Β., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών