Αρχική Σελίδα | Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας | Ερευνητικό Υλικό | Νέα

Ι

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 

 

 

Οκτώβριος 2002 – Νοέμβριος 2002

 

 

Φορέας

 

Τμήμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής: Καθηγητής Γ. Χριστοδούλου)

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

Εκπαιδευόμενοι: 17

Ιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Επιστήμονες

 

 

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας Τμήματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Παράρτημα Αιγινητείου Νοσοκομείου (Δημητρέσσα 10, 5ος όροφος)

 

Σύνολο ωρών: 28 (14 δίωρες εκπαιδευτικές συνεδρίες)

 

 

Ώρες διδασκαλίας:  17.30 – 19.00 & 19.30 – 21.00

 


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

1η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2002

 

 

 • Εισαγωγή

            Γ. Χριστοδούλου

 

 • Συναισθηματικές Διαταραχές

Γ. Χριστοδούλου

 

 

2η εκπαιδευτική συνεδρία: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2002

 

 

 • Κατάθλιψη: Διάγνωση και Δ.Δ

Β. Μαυρέας

 

 • Η Κατάθλιψη στην ΠΦΥ

Β. Μαυρέας

 

 

3η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2002

 

 

 • Είδη Ψυχοθεραπειών

Ι. Παπακώστας

 

 • Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Ι. Παπακώστας

 

 

4η εκπαιδευτική συνεδρία: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2002

 

 

 • Παιδική Κατάθλιψη

Δ. Αναγνωστόπουλος

 

 • Αιτιοπαθογένεια των Διαταραχών του Συναισθήματος

Γ. Παπαδημητρίου

 

 

5η εκπαιδευτική συνεδρία: Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2002

 

 

 • Αυτοκτονία

Ι. Τζέμος

 

 • Καταθλιπτικός Ρεαλισμός

Μ. Βασιλειάδου

 

 

6η εκπαιδευτική συνεδρία: Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2002

 

 

 • Κλινικές Μορφές Κατάθλιψης

Λ. Λύκουρας

 

 • Παραληρητική Μελαγχολία

Λ. Λύκουρας

 

 

7η εκπαιδευτική συνεδρία: Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2002

 

 

 • Βιολογικές Θεραπείες

Β. Αλεβίζος

 

 • Υποδοχή και Διαχείριση των Περιστατικών με Κατάθλιψη σε ένα Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Δ. Πλουμπίδης

 

 


 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ (Κατ’ αλφαβητική σειρά)

 

  

 • Αλεβίζος Β., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Αναγνωστόπουλος Δ., Λέκτορας Παιδοψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Βασιλειάδου Μ., Δρ, Ιατρός Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Λύκουρας Ε., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Μαυρέας Β., Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • Παπαδημητρίου Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Παπακώστας Ι., Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Πλουμπίδης Δ., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Τζέμος Ι., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Χριστοδούλου Γ., Καθηγητής, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου  Αθηνών